top of page
1.เพจประเมินงบประมาณ.jpg

การประเมินงบประมาณตกแต่งภายในแบ่งเป็น 3 ระดับ

 • ความแม่นยำ 60 - 70%

 • ฟรี !

 • ช่องทาง Website

 • ทราบขนาดพื้นที่ / วัดพื้นที่เอง

 • ความแม่นยำ 70 - 80%

 • ฟรี !

 • ติดต่อทีมงาน / Line OA

 • มีรูปแบบแปลน

 • ความแม่นยำ 80 - 90%

 • มีค่าใช้จ่าย

 • ใช้บริการสำรวจ วัดพื้นที่หน้างาน

 • ไม่ทราบขนาดพื้นที่

Estimate_Type 1.png
Estimate_Type 2.png
Estimate_Type 3.png
bottom of page