top of page

พื้นที่สำคัญของคลินิก!!!เพื่อองค์ประกอบภายในที่ได้มาตรฐาน

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2565

การสร้างภายในของคลินิก ควรคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานแต่ละพื้นที่ รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีความสำคัญ ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ ควรศึกษาและวิเคราะข้อมูล พื้นที่ เพื่อให้คลินิกมีมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการพื้นที่ใช้งานภายในคลินิกส่วนใหญ่ จะแบ่งได้ดังนี้

พื้นที่ต้อนรับ/พักคอย เป็นพื้นที่แรกในการเข้าถึงการใช้งาน จึงต้องมีการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามบรรยากาศน่าใช้บริการ ดูน่าเชื่อถือ สะอาด และปลอดภัย ซึ่งการตกแต่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละประเภทคลินิก การตกแต่งพื้นที่ต้อนรับนั้น สามารถตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ขึ้นกับความต้องการลูกค้า หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ ว่าต้องการแบบไหน ให้เกิดความรู้สึกอย่างไร เรียบง่าย ผ่อนคลาย ธรรมชาติ หรือหรูหรามีระดับ

เคาน์เตอร์ มีอยู่หลายประเภท ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เป็นสัญลักษณ์ไว้สำหรับการติดต่อต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นหน้าตาให้คลินิก เพราะเป็นสิ่งที่คนจะมองมาเป็นอันดับแรกเมื่อเข้ามาใช้บริการ คลินิกที่มีเคาน์เตอร์สวย ทันสมัย จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้าที่เข้าใช้บริการเกิดความไว้วางใจ

ห้องตรวจ การออกแบบห้องตรวจเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบ เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องมีการใช้เครื่องมือในการตรวจรักษา ห้องจึงต้องมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ในส่วนของการใช้งาน การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ต้องมีพื้นที่จัดเก็บเป็นระเบียบ แพทย์สามารถหยิบจับได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการแบ่งโซนจัดของต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่สับสน

กระบวนการงานออกแบบที่ออกมาในแต่ละพื้นที่ล้วนต้องมีความเข้าใจ ใส่ใจรายละเอียดทั้งในส่วนของข้อมูล และการออกแบบ ต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงเข้าหากัน เพื่อให้เกิดงานออกแบบที่มีคุณค่าสวยงาม และสมบูรณ์

คลินิกเดคคอร์ เราสร้างมาตรฐาน คุณค่า สู่คลินิกชั้นนำ

#พื้นที่สำคัญ #องค์ประกอบภายใน #ฟังก์ชันการใช้งาน #ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ #รับออกแบบตกแต่งคลินิก #ออกแบบคลินิก #ตกแต่งคลินิก #คลินิก #ความงาม #คลินิกความงาม #คลินิกศัลยกรรม #คลินิกทันตกรรม #สร้างคลินิก #Clinicdeccor #Dentalclinic #Clinic #Clinicdeccor #Clinicdesign #Beautyclinic #Beauty


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page