top of page

รู้รายละเอียดงานตกแต่ง ชัดเจน ครบถ้วน ผ่าน 'List Work' 📝

List Work เป็นหนึ่งในขั้นตอนของงานออกแบบ โดยเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการออกแบบงาน 3D เสร็จสิ้น การทำ List Work ทำขึ้นเพื่อ แสดงรายการและปริมาณงานตกแต่ง รวมถึงแสดงรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ จากการออกแบบ 3D ให้เห็นปริมาณงานตกแต่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงจากแบบ

.

อีกทั้ง List Work ยังแสดงให้เห็นตำแหน่งของแต่ละรายการงานตกแต่ง มีสัญลักษณ์กำกับแทนรายการงานนั้น ๆ มีความชัดเจน พร้อมแยกเป็นประเภทเพื่อง่ายต่อการเช็คความถูกต้องและตรวจทานงานที่เกิดขึ้น โดยสัญลักษณ์เหรียญ จะแทนรายการงานที่เกิดขึ้นแต่ละรายการ พร้อมมีแถบอธิบายรายละเอียด ประเภทและจำนวน อยู่ข้างแบบแปลน

.

เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เบื้องต้นจะแสดงเป็นแปลนแต่ละประเภท ตามที่มีในรายการออกแบบ ประกอบด้วย

1. แปลนปลั๊กไฟ และ โคมไฟติดผนัง

2. แปลนฝ้าเพดาน และ ไฟส่องสว่าง

3. แปลนพื้น

4. แปลนเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน

5. แปลนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

6. แปลนผนัง

.

จะเห็นว่า List Work เป็นกุญแจหลัก ในการเข้ามาช่วยให้ลูกค้า ได้เห็นรายการและปริมาณงานที่เกิดขึ้นจากแบบ 3D ที่ได้ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ในการเช็คปริมาณงาน นำไปเทียบราคาค่าตกแต่งกับผู้รับเหมาหลายเจ้าด้วยความชัดเจน เพื่อการตัดสินใจจ้างงานตกแต่งง่ายขึ้น

.

สรุปแล้ว List Work คือตัวช่วย ที่ทำให้เกิดความเข้าใจของทุกฝ่าย และเป็นรายการงานที่จะ นำไปเป็นการทำสัญญาการตกแต่งกับทีมผู้รับเหมา ให้งานในแต่ละขั้นตอน สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และ ลดปัญหาความเข้าใจผิดในการว่าจ้างได้เป็นอย่างดี

.

ปรึกษา & สอบถามเพิ่มเติม คลิกเลย : m.me/clinicdeccor

———————————————

Clinic Deccor ให้บริการออกแบบตกแต่งคลินิก ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 500 โครงการ พร้อมอัพเดทการทำงานทุกขั้นตอน ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างสรรค์ คลินิกสู่ชั้นนำ ทั่วประเทศ

.

One Stop Service #ครบเครื่องเรื่องคลินิก จบในที่เดียว

✅ ลดความเสี่ยงในขั้นตอนตกแต่งคลินิก

✅ ทีม Survey มากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา

✅ สถาปนิกชำนาญ เชี่ยวชาญงานออกแบบคลินิก

✅ ทีม Decorate ประสบการณ์สูง ผ่านงานหลายโครงการ

✅ ออกแบบตามกฏ มาตรฐานการขออนุญาตของ สสจ.

✅ บริหารจัดการออกแบบตกแต่งคลินิก เชื่อมต่อกันอย่างลงตัว

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page