top of page

โลโก้ที่ดี ต้องมี 4 ส. เพื่อให้แบรนด์คลินิก 'เป็นที่จดจำ'

การออกแบบโลโก้ที่ดี จะช่วยทำให้ผู้คนหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคลินิก สามารถจดจำได้ทันทีที่เห็น และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ การยอมรับและความชื่นชม โลโก้ที่ดีจึงเป็นพื้นฐานของแนวความคิด หรือคุณค่าของแบรนด์คลินิกที่สมบูรณ์แบบ


ทางเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เรื่องการออกแบบโลโก้เป็นอย่างดีก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าเสมอ การสร้างโลโก้ที่ดีมีแนวคิดง่ายๆ วันนี้ CLINIC DECCOR จึงนำแนวคิดการออกแบบโลโก้ที่ดีง่ายๆ ด้วยหลักการแนวคิด 4 ส. ดังนี้

1.สร้างเอกลักษณ์

สร้างเอกลักษณ์จากสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากบริการของแบรนด์คลินิก โดยต้องคำนึงถึงความโดดเด่น ความสวยงามและเป็นที่น่าจดจำ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คลินิก

2.สร้างการรับรู้

สร้างการรับรู้ของโลโก้ สามารถทำให้ผู้คนที่พบเห็นแล้วสามารถรับรู้ได้ทันทีว่า 'คลินิก' ต้องการสื่อถึงอะไร ให้บริการเกี่ยวกับอะไร สามารถมองเห็นแล้วรู้ได้เลยทันที โดยที่ไม่ต้องคิดนานหรือเข้าไปสอบไปสอบถามโดยตรง ให้โลโก้สื่อถึงการรับรู้และน่าสนใจจนอยากเข้าใช้บริการ

3.สร้างความประทับใจ

สร้างความประทับใจ ด้วยการออกแบบโลโก้ที่ดูดีน่าเชื่อถือ จนสามารถรู้สึกถึงความประทับใจที่ลูกค้าหรือผู้พบเห็นอยากจะเข้าใช้บริการ ก็เหมือนการที่ลูกค้าได้บริการที่ดีการดูแลที่ดีด้วยออกแบบโลโก้ที่ตรงจุด ก็สามารถบอกถึงความเป็นมืออาชีพได้

4.สร้างสีที่เหมาะสม

สร้างสีนั่นก็คือการเลือกสีที่เหมาะสมกับแบรนด์คลินิก เพราะการเลือกสีที่เหมาะสม สามารถแสดงความเป็นมืออาชีพ ความสงบ และความน่าเชื่อถือ และยังสามารถสื่อถึงตัวตนของแบรนด์คลินิกได้เป็นอย่างดี การใช้สีที่เหมาะสมถูกต้อง สามารถให้จำได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย


Clinic Deccor สร้างสรรค์คุณค่า "สู่คลินิกชั้นนำ"


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page