top of page

3 ขั้นตอนพร้อมรับใบอนุญาตเตรียมความพร้อมก่อนขอใบอนุญาตเปิดคลินิก

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2565

ขั้นตอนสำหรับการขออนุญาตเปิดคลินิกให้ถูกกฎหมาย เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนการสร้างคลินิกที่เตรียมมานั้น ผ่านมาตรฐานที่สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้น ๆ ผ่านหรือไม่ ถ้าหากสร้างคลินิกที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทางคลินิกต้องดำเนินการแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งทำให้เสียเวลาและงบประมาณในการสร้างคลินิกเป็นอย่างมาก เหตุนี้จึงต้องให้ความสำคัญในการออกแบบ เพราะถ้าออกแบบมาไม่ถูกต้องตามมาตราฐานก็จะทำให้มีผลลัพธ์ตามมาทีหลัง

แต่ครั้งนี้เราไม่ได้มาพูดถึงความสำคัญของการออกแบบ แต่จะมาพูดถึงมาตรฐานการสร้างคลินิกที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและให้ความเชื่อมั่นกับคลินิกว่าปลอดภัย มีมาตรฐาน ซึ่งกระบวนการ การขอเปิดคลินิกนั้นสามารถแบ่งออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดคลินิกพร้อมกับยื่นเอกสารต่าง ๆ กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ หลังจากนั้นจึงจะดำเนินขั้นตอนต่อไป เอกสารที่ต้องเตรียมแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่

1.1 เอกสารส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์

1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคลินิก หรือ สำเนาซื้อขาย/สำเนาสัญญาเช่าที่ตั้งคลินิก

1.3 แผนผังภายในอาคารของคลินิก

1.4 แผนที่เดินทางไปยังคลินิก

1.5 รูปถ่ายคลินิกเบื้องต้น เช่น ภาพถ่ายด้านหน้า ถ่ายให้เห็นตัวอาคารและป้ายชื่อคลินิก หรือ บรรยากาศภายในห้องตรวจ เป็นต้น


ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังจากที่ได้รับเอกสารเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันเพื่อมาตรวจสอบ ซึ่งในวันตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะดูองค์ประกอบโดยรวมของคลินิก 3 ด้าน

2.1 ด้านอาคารและสถานที่ อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย อาคารมั่นคง แข็งแรง ความสะอาด มีภาชนะในการกำจัดขยะติดเชื้อที่เหมาะสม

2.2 ด้านบุคลากรและการบริการ ผู้ให้การรักษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แสดงภาพถ่าย ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาตของผู้ประกอบการวิชาชีพ ไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน แสดงข้อความอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ วัน/เวลา เปิด-ปิด ที่เห็นได้ชัดเจน

2.3 ด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น มีปริมาณที่เพียงพอ ไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุไปก่อน

นอกจากนี้แล้วเพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจของทางเจ้าหน้าที่ ทางคลินิกควรมีการตรวจเช็กสถานที่ไว้เบื้องต้นด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นมาอีกในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายคลินิกต้องแสดงชื่อและระบุประเภทของคลินิกที่ชัดเจนต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร หรือขนาดประตูที่ควรมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร รวมถึงป้ายห้ามสูบบุหรี่หน้าทางเข้าคลินิก

ด้านภายในคลินิกก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้คอยต้อนรับผู้เข้าใช้บริการให้เป็นอย่างดี ที่นั่งพื้นที่พักคอยตรวจ ควรจะมีอย่างน้อย 5 ที่นั่ง ภายในห้องตรวจควรมีอย่างน้อย 2 ที่นักสำหรับผู้เข้าใช้บริการ อ่างล้างมือควรใช้ก๊อกน้ำแบบเซนเซอร์หรือแบบที่ไม่ใช้มือก็สามารถเปิดได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงการยกตัวอย่าง ยังมีรายละเอียดอื่นอีกมากมาย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้


ขั้นตอนที่ 3 รอผลตรวจและรับใบอนุญาต หลังจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ต้องรอการพิจารณาลงนาม ถ้าหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ประกอบการรับใบอนุญาต แต่ถ้าหากไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งเพื่อให้แก้ไขปรับปรุง จึงจะกลับมาตรวจอีกครั้ง หากผ่านแล้วจะมีค่าธรรมเนียม 1,250 บาท


ทางคลินิกเดคคอร์เองก็มีบริการการขออนุญาตเปิดคลินิก ที่จะคอยดูแลและครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มยื่นเรื่องไปจนถึงได้รับใบอนุญาต โดยจะแบ่งอัตราค่าบริการตามขนาดพื้นที่ของคลินิก แต่ถ้าหากว่าต้องการใช้บริการแต่ไม่ถึงกับทุกขั้นตอน ทางคลินิกเดคคอร์เองก็มีบริการที่แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ออกไปไม่ว่าจะเป็น จัดเตรียมเอกสาร,จัดทำแผนผังและแผนที่เดินทาง,ป้าย/อุปกรณ์ต่าง ๆ ,ซองยา/OPD CARD,กลุ่มยาประจำคลินิก,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมมีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไป

#ใบอนุญาตเปิดคลินิก #การสร้างคลินิก #ยื่นเรื่องขออนุญาต #ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ #รับออกแบบตกแต่งคลินิก #ออกแบบคลินิก #ตกแต่งคลินิก #คลินิก #ความงาม #คลินิกความงาม #คลินิกศัลยกรรม #คลินิกทันตกรรม #สร้างคลินิก #Clinicdeccor #Dentalclinic #Clinic #Clinicdeccor #Clinicdesign #Beautyclinic #Beauty


ดู 2,119 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page