top of page

3 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตกแต่งคลินิกในห้างสรรพสินค้า

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2565

การตกแต่งคลินิกในห้างสรรพสินค้า จะต้องมีการออกแบบ และข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่ง ก่อสร้างคลินิกที่ชัดเจน เพราะจะเป็นตัวกำหนดงบประมาณต่าง ๆ เนื่องจากการเปิดคลินิกในห้างมีต้นทุนที่สูงทั้งยังมีกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย ระยะเวลาในการก่อสร้างหรือตกแต่งมีไม่มากนัก บางห้างสามารถเริ่มทำงานได้ในตอนที่ห้างปิดเท่านั้น และการก่อสร้างหรือตกแต่งคลินิกในห้างไม่ควรใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด เพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ในขณะที่ยังไม่มีรายได้เข้ามา ทั้งนี้ในเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างตกแต่งผู้ประกอบการต้องควบคุมการใช้จ่าย เช่น การใช้วัสดุในราคาที่เหมาะสม เพื่อควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย และยังได้คลินิกตามแบบที่ต้องการและได้มาตรฐาน

ในการก่อสร้างหรือตกแต่งคลินิกในห้างสรรพสินค้าสิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้รับเหมาจะต้องคำนึงถึงคือความสมบูรณ์ของตำแหน่งที่ตั้งโดยต้องสำรวจ 3 ปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

1.การสัญจรไปมาของลูกค้าในห้างฯ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหลัก ทางเข้ารอง ทางเข้าจากที่จอดรถ ลิฟต์ บันไดเลื่อน เพื่อประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลในการวางองศาของหน้าร้าน และการกำหนดป้าย กำหนดรูปแบบของคลินิกให้ตอบสนองกับพฤติกรรมลูกค้า

2.วิเคราะห์ลักษณะพื้นที่เพื่อนำมาออกแบบ เช่น ลักษณะช่องแคบ หน้ากว้าง หน้าแคบ ตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ

3.วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาพื้นที่ เช่น เสา , ระดับความสูงของเพดาน , งานระบบปรับอากาศ แนวท่อ , อุปสรรคปัญหาที่น่าจะเกิดระหว่างการก่อสร้างหรือตกแต่ง เพื่อมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ และเพื่อให้แก้ปัญหาได้มากที่สุด

การก่อสร้างหรือตกแต่งคลินิกในห้างสรรพสินค้า จะต้องมีข้อมูลของขนาดสัดส่วนที่ชัดเจน เพราะองค์ประกอบของคลินิกในห้างฯจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของห้าง ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความสวยงาม ผู้ประกอบการและผู้รับเหมาจะต้องมีการวางแผนก่อสร้าง ตกแต่งอย่างมีระบบ เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของห้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถออกแบบ ตกแต่งก่อสร้างคลินิกให้ได้ตรงตามที่ต้องการมากที่สุดนั่นเอง

#คลินิกในห้างสรรพสินค้า #เปิดคลินิกในห้าง #ตกแต่งคลินิกในห้าง #ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ #รับออกแบบตกแต่งคลินิก #ออกแบบคลินิก #ตกแต่งคลินิก #คลินิก #ความงาม #คลินิกความงาม #คลินิกศัลยกรรม #คลินิกทันตกรรม #สร้างคลินิก #Clinicdeccor #Dentalclinic #Clinic #Clinicdeccor #Clinicdesign #Beautyclinic #Beautyดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page