top of page

Quotation , List Work , Detail

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย. 2565

สามพระเอกของวงการออกแบบ-ก่อสร้าง ได้ของครบ งบไม่บานปลายแน่นอน!


ถ้าพูดถึงการออกแบบก่อสร้างบ้านเรือน หรืออาคารต่าง ๆ ก็คงจะมีหลายประเด็นให้เกิดความสงสัย และมีขั้นตอนกระบวนการมากมายกว่าจะเสร็จออกมาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม ซึ่งภาพคุ้นตาเราหลายคนคงจะเคยเห็นทีมสถาปนิกและทีมวิศวกรยืนกลางแบบแปลนอยู่หน้างาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานออกแบบ-ก่อสร้างเลยก็ว่าได้เพราะแบบจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาตามแบบที่ต้องการหรือไม่


แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแบบคือ ใบเสนอราคา (Quotation) , รายละเอียดการดำเนินงาน (List Work) และ รายละเอียดวัสดุ(Detail) ซึ่งทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นอีกตัวกำหนดสำคัญเพราะเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการได้ทราบว่า จะต้องใช้วัสดุแบบไหน ระยะเวลาก่อสร้างนานเท่าใด หรือใช้งบประมาณเท่าไร ฯลฯ ทำให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดทุกขั้นตอน รวมทั้งเป็นการลดความผิดพลาดในระหว่างการดำเนินงานอีกด้วย

#Quotation #ListWork #Detail #รับออกแบบคลินิก #ตกแต่งคลินิก #ตกแต่งภายในclinic #ออกแบบคลินิกแพทย์ #ตกแต่งคลินิกเสริมความงาม #คลินิก #ออกแบบคลินิก #คลินิกความงาม #Clinicdeccor #Dentalclinic #Clinic #Clinicdeccor #Clinicdesign #Beautyclinic #Beautyโดยทั้ง 3 พระเอกของการดำเนินงานก่อสร้างมีรายละเอียดและหน้าที่การทำงานจะว่าคล้ายก็คล้าย หรือจะว่ามีความโดดเด่นในหน้าที่ก็ใช่ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบที่ว่ามีความสำคัญดังนี้


1.Quotation หรือใบเสนอราคา มีความสำคัญคือสามารถนำข้อมูลที่ทางทีมสถาปนิกได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ รายละเอียดการตกแต่ง หรือก่อสร้างต่าง ๆ ไว้ให้ไปเปรียบเทียบ หรือสอบถามกับผู้รับเหมาก่อสร้างได้ว่าสามารถก่อสร้างให้ได้ในราคาที่ตั้งงบไว้หรือไม่ โดยรายละเอียดในใบเสนอราคาจะชี้แจงวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตกแต่ง - ก่อสร้างจริง อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการสามารถป้องกันไม่ให้เกินงบประมาณ หรือเกิดปัญหาความผิดพลาดในระหว่างดำเนินการตกแต่ง - ก่อสร้างนั่นเอง


2.List work หรือรายละเอียดการดำเนินงาน เป็นหนึ่งในขั้นตอนกระบวนการงานออกแบบ โดยเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการออกแบบงาน 3 มิติเสร็จสิ้น การทำ list work ทำเพื่อแสดงรายการและปริมาณงานตกแต่ง รวมถึงแสดงรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ จากการออกแบบ 3 มิติ ให้เห็นปริมาณงานตกแต่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงจากแบบ

3.Detail หรือรายละเอียดวัสดุ มีความคล้ายคลึงกับ Quotation ตรงที่แสดงรายการที่ต้องใช้ในงานตกแต่ง-ก่อสร้างจริง แต่ Detail จะเป็นการแสดงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์อย่างละเอียด เช่น โต๊ะที่ใช้มีขนาดความกว้าง สูงเท่าไหร่ เหมาะสมกับพื้นที่ไหม ประเภทของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง มีความทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ ฯลฯ


จะเห็นได้ว่า ทั้ง Quotation , List Work และ Detail มีความสำคัญต่องานออกแบบเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวกำหนดว่างานออกแบบ-ก่อสร้างนั้นจะสำเร็จตรงตามแบบ และตรงตามที่เจ้าของโครงการต้องการหรือไม่ การกำหนดและชี้แจงรายละเอียดใน 3 องค์ประกอบที่ว่านี้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่วางแผน ส่งผลให้ทั้งทีมงานสะดวกในการทำงาน และเจ้าของโครงการไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียเงินเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page