top of page
0Enscape 2023.jpg
• SERVICE

BUILDING
DESIGN

BUILDING DESIGN

✔️ จัดสรรโครงสร้างพื้นที่การใช้งานให้ลงตัว

✔️ โครงสร้างอาคารสำหรับธุรกิจคลินิก

✔️ เพิ่มมูลค่า สร้างความโดดเด่น ให้ชัดเจน

0Enscape 2023.jpg
0Enscape_2022-09-15-12-16-14.jpg

   บริการออกแบบอาคารสำหรับคลินิก เพื่อให้เหมาะ

กับการตกแต่งคลินิก และการสร้างแบรนด์นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความโดดเด่น

Work Process

ไอคอนสำรวจพื้นที่

บรีฟรวบรวมข้อมูล

สรุปรายละเอียดพื้นที่การใช้งาน

รูปแบบดีไซน์ สไตล์ที่ได้รับข้อมูล

มาจากลูกค้า

ไอคอนแปลน

ออกแบบแปลน

ออกแบบจัดวางพื้นที่การใช้งาน

ให้ลงตัว ตรงตามความต้องการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด

*ปรับแก้ไขตาม Comment

ไอคอนออกแบบ 3D

ออกแบบ ภาพ 3 มิติ

ออกแบบภาพ 3D แสดงรูปแบบ

สไตล์ โทนสี ฯลฯ ให้ลงตัวตาม

Concept ที่ได้รับ

*ปรับแก้ไขตาม Coment ตามเงื่อนไขบริการ

ไอคอนรายการงาน

รายการงาน

ทำรายการแสดงงานก่อสร้างอาคาร จากแบบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

ไอคอนใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาก่อสร้าง

ทำใบเสนอราคาจาก รายการงาน แสดง ขนาด/จำนวน รหัส ราคา ให้ลูกค้าพิจารณา และนำไปเทียบกับผู้รับเหมาหลากหลายทีมเพื่อตกลงสร้างตกแต่งในกระบวนการต่อไป

*ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดพื้นที่

bottom of page