top of page
ห้องครัวบาร์และสตูล
• SERVICE

FURNITURE
DESIGN

FURNITURE DESIGN

   บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน พร้อมผลิตและติดตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ลูกค้าที่ต้องการทำเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างจากท้องตลาด

✔️ กำหนดฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามต้องการ

✔️ กำหนดรูปร่างของเฟอร์นิเจอร์

✔️ สร้างความแตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์ตามท้องตลาด

Untitled-2.jpg

Work Process

ไอคอนบรีฟ

รับข้อมูลจากลูกค้า

รับข้อมูลความต้องการออกแบบจากลูกค้า

- ฟังก์ชั่นการใช้งาน

- Mood & Tone

- Ref. (ถ้าหากลูกค้ามี)

เริ่มตกแต่ง.png

ออกแบบ

ออกแบบตามข้อมูล ทีมออกแบบ

จะออกแบบ 1 Option

ไอคอมเม้น

ปรับแก้ไขตามคอมเม้น

   ทีมงานรับ Comment จากลูกค้า และปรับแก้ชิ้นงานตาม Comment

* จำนวนแก้ไขตาม Package

List work.png

ใบเสนอราคา

   จัดทำใบเสนอราคาสำหรับผลิตตามแบบชิ้นงานของลูกค้า

ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงานตาม Package ที่ใช้บริการ
bottom of page