top of page
1.ATTITUDE CLINIC.jpg
• SERVICE

INTERIOR
DESIGN

INTERIOR DESIGN

   บริการออกแบบภายในคลินิกทุกประเภท เพื่อให้เห็นภาพก่อนตกแต่งจริงด้วยการออกแบบ 3D โดยให้เห็นรายละเอียดภายในคลินิก การจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่ ให้เห็น Mood&Tone และไสตล์ของงานออกแบบที่ชัดเจน

✔️ สร้างเอกลักณ์ให้กับแบรนด์

✔️ ช่วยจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

✔️ เพิ่มมูลค่า สร้างความโดดเด่น ให้ชัดเจน

✔️ ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการตกแต่ง

3.jpg
treatment 3.jpg
drip iv.jpg
1.jpg

Work Process

ไอคอนสำรวจพื้นที่

บรีฟรวบรวมข้อมูล

สรุปรายละเอียดพื้นที่การใช้งาน

รูปแบบดีไซน์ สไตล์ที่ได้รับข้อมูล

มาจากลูกค้า

ไอคอนแปลน

ออกแบบแปลน

ออกแบบจัดวางพื้นที่การใช้งาน

ให้ลงตัว ตรงตามความต้องการใช้งาน

และเกิดประโยชน์สูงสุด

*ปรับแก้ไขตาม Comment

ไอคอนออกแบบ 3D

ออกแบบ ภาพ 3 มิติ

ออกแบบภาพ 3D แสดงรูปแบบ

สไตล์ โทนสี ฯลฯ ให้ลงตัวตาม

Concept ที่ได้รับ

*ปรับแก้ไขตาม Coment ตามเงื่อนไขบริการ

ไอคอนรายการงาน

รายการงาน

ทำรายการแสดงงานตกแต่งจากขั้นตอนการออกแบบ

ไอคอนใบเสนอราคา

ส่งใบเสนอราคาตกแต่ง

ทำใบเสนอราคาจาก รายการงาน แสดง ขนาด/จำนวน รหัส ราคา ให้ลูกค้าพิจารณา และนำไปเทียบกับผู้รับเหมาหลากหลายทีมเพื่อตกลงสร้างตกแต่งในกระบวนการต่อไป

*ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดพื้นที่

bottom of page